הרשומות הריקות נמחקו בכל הטבלאות, אלא אם כן רשום כאן אחרת: